SuomiJoutsen Oy
Julkishallinnon ja yritysten työntekijöiden pahoinvointi on kasvanut viime vuosina. Kiireinen, tuloshakuinen työelämä yhdessä huonon työviihtyvyyden kanssa aiheuttaa työuupumusta. Työntekijöiden sairauspoissaolot voivat tulla hyvinkin pitkiksi. Tämän ajan työntekijän työpanos ei ole työnantajan käytössä. Se aiheuttaa kustannuksia työnantajalle sijaisen kouluttamisen ja palkkaamisen vuoksi. Lisäksi on varsin todennäköistä, ettei työpanos työntekijän työelämään paluun jälkeen ole paras mahdollinen. On tapahtunut peruuttamatonta niin työyhteisöä kuin työntekijän omaa elämää ajatellen. Yrityksemme on palveluksessanne näiden epäkohtien poistamiseksi.

Yrityksemme auttaa sekä julkisia että yksityisiä työyhteisöjä parantamaan kustannustehokkuutta. Kustannustehokkuutta voidaan parantaa tuotantomenetelmiä ja työprosesseja kehittämällä sekä luomalla toimiva työyhteisö. Toimivassa työyhteisössä työntekijät ovat sitoutuneita ja nauttivat työstään soutaen kaikki samaan suuntaan ja samaan tahtiin. Tällaisessa työyhteisössä työuupumusta ei tunneta. Panostamme kustannustehokkuuden nostamiseen teknisin keinoin ihmisnäkökulma huomioiden tai nostamme sitä työhyvinvointia parantaen. Keinot riippuvat asiakkaan luonteesta. Asiakkaitamme ovat kaikki pienet, keskisuuret ja suuret yritykset sekä julkisyhteisöt. Vahvan verkostoitumisemme ansiosta kykenemme toimittamaan vaativia, monimutkaisia ja teknisiä ratkaisuja avaimet käteen -periaatteella.

Visiomme
Olla tehokkain suomalainen verkostoitunut yritys kustannustehokkuuden parantamisessa niin teknisesti kuin
työhyvinvoinnissa.