Mitä tarjoamme julkishallinnolle
Työyhteisön parantamistoimet julkishallinnossa toimiville työntekijäryhmille
      (esimiehet, johtajat, opettajat, sairaanhoitajat, kunnan työntekijät, päiväkotityöntekijät jne.)
Prosessien tehostamistoimet byrokratiassa
Kustannustehokkuuden parantamistoimet inhimillinen näkökulma huomioiden
Päätöksenteon selkiyttäminen ja vastuunjako byrokratioiden kesken
Kartoitus eri byrokratioissa esiintyvistä päällekkäisistä toiminnoista
Kartoituksia työhyvinvointia rapauttavista syistä
Näkemyksellisiä esityksiä julkishallinnon toimintojen tehostamiseksi ja työhyvinvoinnin
      parantamiseksi
Olemme mukana uusiin käytäntöihin siirtymisessä ja työntekijöiden kouluttamisessa
Seuraamme toimintamme vaikuttavuutta

     Esimiesten näkemyksiä työnohjauksen vaikuttavuudesta:                 

     Ratkaisu verotuksen tasapuolistamiseksi, yksinkertaistamiseksi ja perustoimeentulon turvaamiseksi: