Mitä tarjoamme yrityksille
Esiselvitykset tuotantoprosessien tehostamiselle
Monimutkaisten teknisten ongelmien ratkaisut ja korjaamiset
Näkemyksellistä tukea teknisiin uudis- ja modernisointiprojekteihin
Projektimäärittelyt ja tekninen tuki asiakkaalle projektitehtävissä
Monipuolista ja puolueetonta erilaisten ratkaisujen toteutuskelpoisuuden vertailua
Algoritmi-, ohjelmisto- ja käyttöliittymäsuunnittelua sekä ohjelmistototeutusta
Automaatio- ja mekaniikkasuunnittelua
Työyhteisön ja työprosessien parantamistoimien selvitystä
Kartoituksia työhyvinvointia rapauttavista syistä
Näkemyksellisiä esityksiä tuotannollisten toimintojen tehostamiseksi ja työhyvinvoinnin parantamiseksi
Pk-yritysten hinnan arviointia ja näkemyksiä kustannustehokkaaseeen yrityskauppaan
      - puolueettomasti, luotettavasti ja edullisesti.
Olemme mukana muutostenhallinnassa, uusiin käytäntöihin siirtymisessä ja työntekijöiden
      kouluttamisessa
Seuraamme toimintamme vaikuttavuutta

Tukenamme on laaja yritysverkosto, joka mahdollistaa monentyyppisten ongelmien tekniset ratkaisut.