Teknisen kustannustehokkuuden parantaminen
Yrityksen kustannustehokkuutta parannetaan teknisesti muun muassa suunnittelemalla muutoksia tuotantomenetelmään, kehittelemällä uusia laitteita tai ohjelmistoja ja poistamalla koneiden käyntiastetta heikentäviä vikoja. Teknistä kustannustehokkuutta voidaan parantaa myös työntekoprosesseja kehittämällä. Kustannustehokkuutta olisi hyvä seurata. Teknisen kustannustehokkuuden parantaminen edistää myös työhyvinvointitehokkuutta, jos muutos tehdään oikein.

Meillä on kokemusta vaativien algoritmien tekemisestä erilaisiin teollisiin ympäristöihin. Haemme ratkaisuja laaja-alaisesti. Innovatiivinen näkemyksemme luo hyvät edellytykset siihen, että tekninen kustannustehokkuutesi tuo yrityksellesi ratkaisevaa kilpailuetua. Teknisen kustannustehokkuuden ohella on hyvä tarkastella myös työhyvinvointitehokkuutta, sillä työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara.
Näin ratkaisemme
Onko sinulla intuitio, että jokin työvaihe voitaisiin tehdä tehokkaammin eri tavalla? Sinulla ei ole kuitenkaan aikaa ja mahdollisuuksia paneutua ongelmakenttään. Anna meidän selvittää kustannustehokkuuden parantamismahdollisuudet ja esittää ehdotuksemme. Kykenemme hoitamaan erityyppisiä projekteja valmiiksi asti työntekijöidemme ja hyvän verkostoitumisemme ansiosta. Me emme vain konsultoi, vaan olemme mukana yrityksesi menestyksessä. Te voitte keskittyä tuotantonne jatkuvuuteen – siis oleelliseen. Saatko tarpeeksi palautetta tuotannon tai toimintojen sujuvuudesta? Onko yrityksessäsi turhaa tai peiteltyä työtä, jonka poistamisella saavutetaan parempi kustannustehokkuus? Sinulla ei ole aikaa selvittää, missä ongelma on ja miten prosessit saataisiin käyttöön niin, että työntekijöiden työtyytyväisyys paranee. Anna meidän selvittää prosessinne ja työhyvinvointitehokkuutenne parantamismahdollisuudet. Olemme mukana suunnittelussa, muutoksessa ja sen perusteluissa sekä käytäntöön siirtämisessä.