Työhyvinvointitehokkuuden parantaminen
Yrityksen työhyvinvointitehokkuutta edistetään muun muassa poistamalla työyhteisössä olevaa kitkaa ja parantamalla työntekijöiden työtyytyväisyyttä. Työtyytyväisyyttä voidaan parantaa myös teknisen kustannustehokkuuden avulla. Helposti voidaan luulla, että työhyvinvoinnin parantaminen ei lisää yrityksen kustannustehokkuutta eikä siihen tämän vuoksi haluta panostaa. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että nykyinen tapa kustannustehokkuuden parantamiseen pelkästään aineellisen tuloksenteon lähtökohdasta ei ole pitkällä tähtäimellä kustannustehokasta. Huonoimmissa tapauksissa työntekijät eivät halua enää toimia yrityksensä parhaaksi eivätkä käyttää kaikkia hyviä kykyjään yrityksen kehittämiseen.

Työhyvinvoinnin parantamiseen voi sisältyä muutoksia tehtäväalueissa, yleisissä työkäytännöissä, muodollisessa organisaatiossa ja työntekijöiden arvostuksessa. Näiden muutosten tekemiseen vaaditaan johdon tuki, mutta olemme apuna käytäntöön ottamisessa. Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Käsityksemme mukaan tätä voimavaraa ei ymmärretä nykyään riittävästi.
Näin ratkaisemme Työntekijä
Tuntuuko, ettei työntekijöiden yhteistyö toimi odotetulla tavalla? Etkö ole tyytyväinen työntekijöidesi työpanokseen, vaikka odotuksesi ovat realistiset? Eivätkö päätöksentekoprosessit toimi? Toimiiko johtoryhmä tehokkaasti? Näkyykö kehityskeskusteluiden vaikutus? Näihin on ehkä vaikea hahmottaa syytä, koska katsot tilannetta liian läheltä. Anna meidän tehdä selvitys tilanteesta ja esittää ehdotuksemme tilanteen parantamiseksi. Otamme yhdessä käyttöön yhdessä hyväksymämme toimintamallin ja ehdotamme tarvittavia korjaustoimenpiteitä. Olemme aidosti mukana menestyksessänne. Tunnetko iloa ja ylpeyttä toimiessasi yrityksenne palveluksessa? Toimiiko yhteistyö loistavasti esimiehen ja työkavereidesi kanssa? Haluatko sitoutua työpaikkaasi? Tunnetko saavasi riittävästi arvostusta? Käytätkö kaikkia kykyjäsi nykyisessä työssäsi? Haluaisitko muuttaa jotain työskentelyolosuhteissasi tai organisaatiossasi? Mikäli et ole saanut ääntäsi kuuluviin, kerro meistä yrityksessäsi tai pyydä meitä ottamaan yhteyttä yrityksenne ja työntekijöidenne parhaaksi. Luottamuksella.